Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji,

czyli dlaczego powstała Inicjatywa

Powstaniu Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji przyświeca przekonanie o konieczności konsolidacji działań na rzecz rozwoju cyfrowych kompetencji wśród uczniów i nauczycieli. Wykształcenie innowacyjnego społeczeństwa wymaga innowacyjnych szkół i innowacyjnych nauczycieli, otwartych i kompetentnych, by wdrażać nowe technologie w procesie dydaktycznym.

Warto budować partnerstwo wszystkich podmiotów, które mogą wesprzeć polską szkołę w tych procesach. Działania te należy wdrażać z perspektywy województwa, docierając do szkół w gminach, do nauczycieli, którzy w swoich placówkach mogą stać się liderami i najlepszymi ambasadorami innowacyjnej edukacji.

ZOBACZ ZASADY DZIAŁANIA

Nasza misja,

czyli co chcemy osiągnąć

Misją Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji jest upowszechnianie idei nowoczesnej edukacji,
w której nauczyciele i uczniowie małopolskich szkół wykorzystują innowacyjne technologie
informacyjno-komunikacyjne i stale podnoszą umiejętności cyfrowe,
działając w ten sposób na rzecz rozwoju nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego.

Sposoby realizacji celów,

czyli jak będziemy działać

100part

Partnerstwo

Budowanie partnerstwa środowisk oświatowych, instytucji i firm promujących rozwiązania technologiczne dla edukacji.

100edu

Nowoczesna edukacja

Propagowanie idei nowoczesnej edukacji, opartej na połączeniu dobrej tradycji z wdrażaniem innowacyjnych technologii w oświacie.

100techn

Technologie cyfrowe

Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w procesie dydaktycznym, realizowanym przez szkoły z terenu województwa małopolskiego.

100programowanie

Nauczanie programowania

Wspieranie szkół w realizacji zadań cyfryzacji i wdrażania programów nauczania programowania na różnych etapach edukacyjnych.

100lider

Szkolni liderzy

Budowanie, organizacja i integracja społeczności szkolnych liderów innowacyjnej edukacji i nowych technologii w szkołach.

100mapa

Mapa inicjatyw

Integracja małopolskich inicjatyw w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli.

Fundacja Szkoła Medialna

inicjator i koordynator MICE

Świat cyfrowych technologii ma ogromy wpływ na zmianę sposobu uczenia się i nauczania. Dlatego naszą misją jest wspieranie uczniów i nauczycieli poprzez kształcenie cyfrowych kompetencji oraz promowanie nowoczesnych rozwiązań wspomagających procesy edukacyjne. Nasz zespół to grono profesjonalistów, a jednocześnie pasjonatów, którzy wierzą w nowoczesną szkołę. Chcemy dzielić się z Państwem naszą wiedzą i praktyką. Prowadzimy publiczną szkołę podstawową Da Vinci, która jako placówka modelowa pozwala nam prezentować nowoczesne rozwiązania w zakresie infrastruktury sieciowej szkół, pokazywać jak uczyć w sposób twórczy i nowoczesny, a przede wszystkim, jak tworzyć miejsce przyjazne dla ucznia i nauczyciela, w którym edukacja jest nieustanną przygodą. Jako koordynator Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji zrzeszamy podmioty, które angażują się w proces cyfryzacji placówek oświatowych.