Jak zostać partnerem MICE?

Dlaczego warto?

Inicjatywa jest porozumieniem otwartym. Partnerzy Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji wyrażają wolę współdziałania na rzecz wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych i wdrażania nowych technologii w małopolskich placówkach oświatowych.

Parterem MICE mogą zostać  firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje publiczne oraz prywatne.

Aby zostać Partnerem MICE należy przesłać deklarację uczestnika, dostępną na stronie i akceptując Zasady Działania Porozumienia.

ZOBACZ ZASADY DZIAŁANIA

Formularz zgłoszeniowy Akceptuję Zasady Działania Porozumienia