Dlaczego cyfrowa edukacja?

Cyfrowa edukacja jest wyzwaniem, ale i szansą dla naszych szkół, by sprostały wymaganiom zmieniającej się rzeczywistości, społeczności globalnej i lokalnej,  a przede wszystkim zbliżyły się do świata, w którym funkcjonują współcześni uczniowie.

Konieczne są nowe, skuteczne metody działania, umożliwiające efektywną naukę oraz tworzenie przyjaznego środowiska uczenia się, wykorzystującego możliwości nowych technologii.

Dlatego ważne wydaje się podejmowanie działań upowszechniających idee cyfrowej edukacji tak, by wykorzystywane w procesie nauczania technologie informacyjno-komunikacyjne zwiększały szanse edukacyjne wszystkich uczących się oraz służyły systematycznemu wprowadzeniu uczniów i nauczycieli w wiek technologii cyfrowych.

Idea

Istotą zawiązania Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji jest tworzenie płaszczyzny współpracy na rzecz pełnego wykorzystania potencjału nowoczesnych technologii informacyjnych dla rozwoju małopolskich placówek edukacyjnych.

WIĘCEJ

Społeczność

W nowoczesnej szkole potrzebni są nowocześni nauczyciele. Dlatego wspieramy integrację społeczności szkolnych liderów innowacyjnej edukacji, chcemy być miejscem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

WIĘCEJ

Działania

Integrujemy partnerstwo samorządów, placówek edukacyjnych i partnerów technologicznych oferujących innowacyjne rozwiązania dla edukacji, wspieramy kampanie informacyjne i promocyjne odnoszących się do idei cyfrowej edukacji.

WIĘCEJ

Z kim i dla kogo?

DLA SAMORZĄDÓW

  1.  Budowanie świadomości potrzeby podnoszenia umiejętności cyfrowych przez całe życie, a także wzmacnianie lokalnych społeczności, poprzez zwiększenie poziomu aktywnego uczestnictwa w rozwoju gospodarczym, społecznym i kulturalnym, dzięki wykorzystaniu nowych technologii cyfrowych.
  2. Spotkania, konferencje, warsztaty prezentujące najnowsze trendy edukacyjne i dobre praktyki wdrażania nowych technologii w szkole.
  3. Wspieranie samorządów w realizacji zadań cyfryzacji, budowy infrastruktury sieciowej oraz zmiany szkolnej przestrzeni w nowoczesną i angażującą ucznia.

DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI

  1. Organizacja i integracja społeczności szkolnych liderów innowacyjnej edukacji i nowych technologii w szkołach.
  2. Spotkania, konferencje, warsztaty prezentujące najnowsze trendy edukacyjne oraz dobre praktyki wdrażania nowych technologii w szkole.
  3. Wspieranie nauczycieli w realizacji zadań cyfryzacji i wdrażania programów nauczania programowania na różnych etapach edukacyjnych.

DLA UCZNIÓW

  1. Inspirowanie i wspieranie aktywności prowadzących do podnoszenia cyfrowych kompetencji wśród uczniów.
  2. Pobudzanie rozwoju umiejętności skutecznego wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych w pracy i nauce.
  3. Nauka programowania jako języka przyszłości.

Dołącz do nas i zostań partnerem MICE

Patronaty

Wojewody Małopolskiego

Marszałka Województwa Małopolskiego

Partnerzy

Motorola
NEC
Dimension Data
PTI
Tytanet
Head Trip
Fabryka Inicjtyw
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
Biblioteka Pedagogiczna
WSEI
WSEI Szkoła Programowania
Uniwersytet Ekonomiczny